Voetreflextherapie

Voetreflextherapie

 


Wat is Reflextherapie?

Reflextherapie, of segmenttherapie is een bijzonder effectieve vorm van hand- of voetmassage. Zij is gebaseerd op de wetenschap dat bepaade punten op handen en voeten corresponderen met een zeker orgaan in het lichaam en via energiekanalen, zones of meridianen daarmee ook verbonden zijn. Wanneer er een ziekte of een gebrek aan evenwicht in het lichaam optreedt, wordt het overeenkomstige energiekanaal geblokkeerd. De reflextherapie beoogt deze blokkades op te heffen, zodat de energie weer vrijelijk kan stromen, waardoor het natuurlijke evenwicht wordt hersteld en er weer sprake is van een goede gezondheid.

 

Voetreflexmassage

Voetreflexmassagen is een holische therapeutische massage. Reflextherapeuten zien de voeten als een spiegel van het lichaam, waarbij de rechtervoet de rechterkant van het lichaam weerspiegelt en de linkervoet de linkerkant. Ziekten of opkomende ziekten maken zich kenbaar, doordat de desbetreffende reflexpunten op de voeten gevoelig worden, waarmee het gebrek aan evenwicht in het betrokken orgaan of de betrokken organen tot uitdrukking wordt gebracht. Door refextherapie toe te passen, wordt het lichaam in staat gesteld om zijn enorme vermogens tot genezing te optimaliseren en ziekten te voorkomen.Voetreflexologie kan effectief zijn bij:


Hoofdpijn/migraine

Reumatische klachten

Maag/darmproblemen

Nier/blaasproblemen

Slaapproblemen

Rugklachten

Hormonale problemen

Burn-out

Stress

Depressieve klachten

Verminderde weerstand

Zwangerschapsproblemen


Ook kinderen kunnen veel baat hebben bij een behandeling.

Veel gehoorde klachten zijn o.a.


AD(H)D en onrustig en druk gedrag

Hooggevoeligheid

Bedplassen

Buikpijnklachten

Concentratieproblemen

Faalangst

Keel-, neus- en oorklachten

Teruggetrokken gedrag

Angstgevoelens

Slecht slapen