Massage bij kanker

Massage bij kanker

 

Kanker is een ingrijpende ziekte. Het neemt bezit van het lichaam en de behandeling met chemotherapie, bestraling of hormoontherapie laat zijn sporen achter, zowel lichamelijk als geestelijk.

Massage biedt geen genezing, maar ontspant, ondersteunt het herstel en kan pijnstillend werken.

Klachten als slapeloosheid, angst en stress kunnen verminderen.

Met andere woorden, het verbetert de kwaliteit van leven. Bovendien brengt het mensen met kanker weer in contact met hun eigen lichaam.Voordelen van massage bij kanker


Massage heeft een positieve invloed op zowel het lichaam als op de geest


Fysiek

•Vermindert stress

•Meer lichamelijke ontspanning

•Minder pijn

•Minder duizeligheid

•Verbeterde slaap

•Minder vermoeidheid

•Minder vochtophoping

•Minder constipatie

•Afname peripherale neuropathie (tintelingen in tenen en vingers)


Psychisch en emotioneel

•Minder angst en zorgen

•Minder depressie

•Toename in gevoelens van welzijn

•Op een plezierige manier afgeleid zijn

•Aandacht voor hele lijf en niet alleen gericht op de ziekte/het zieke deel

•Toename van hoop

•Bevrediging in het controlegroep over een deel van het herstelproces


Massagetherapie en healing touch verminder pijn, heeft een positieve invloed op de stemming (zoals boosheid, verwarring en depressie) en op vermoeidheid bij patiënten met kanker die chemotherapie ondergaan. Dit blijkt uit een studie van de universiteit van Minnesota, 87 procent van de 164 onderzochte patiënten, waren vrouwen, waarvan meer dan de helft borstkanker had.

De patiënten werden willekeurig verdeeld in drie groepen en ondergingen vier weken lang massagetherapie, healing touch of waren in de nabijheid van een therapeut zonder dat er een behandeling werd gegeven.


De drie groepen ondergingen tevens vier weken alleen de standaardbehandeling voor kanker, wat diende als controleconditie. In de massagetherapiegroep werd de standaard Zweedse massage gegeven, in de healing touch groep werden volgens een standaard protocol, aanrakingstechnieken gevolgd, terwijl in de derde groep alleen muziek werd gedraaid (net als bij de andere groepen).


De uitkomst van het onderzoek was dat massagetherapie en healing touch effectiever waren dan alleen de aanwezigheid van een therapeut of de standaard behandeling. Daarbij werd gekeken naar de lichamelijke ontspanning, pijnvermindering, stemmingswisselingen en vermoeidheid. Mensen uit de massagegroep hadden bovendien minder anti-ontstekingsmedicatie nodig.


Topinstituten in de USA integreren inmiddels al massage op kanker afdelingen. Zelfs een gezichtsmassage werkt al stress verminderend bij kankerpatiënten.


Uit een ander onderzoek blijkt dat zelfs aanraken helpt tegen pijn en tegen een slechte stemming. Dat bleek uit een studie in de VS die in september 2008 in een tijdschrift voor internisten werd gepubliceerd.


Massage bij kanker is ook zinvol om pijn te verminderen en depressieve gevoelens tegen te gaan. Er werden bijna 300 patiënten onderzocht. De ene helft kreeg massage en de andere helft alleen een simpel aanraking. Beide behandelingen hadden wel meteen een pijnstillend effect en een positief effect op de stemming, maar massage was significant beter.


In deze studie werden alleen de directe effecten van massage en aanraking bekeken, niet de effecten op de wat langere termijn. Massage en aanraken zijn simpele zaken, die geen bijwerkingen hebben.


Bron: Miami Touch Research Institute (https://www6.miami.edu/touch-research/Index.html)

Bron: Universiteit van Minnesota (https://www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/massage-therapy)